Insurance For South America

We provide insurance cover tailored to meet the specific needs of those involved in complex humanitarian missions, construction and rebuilding projects, legal advocacy, medical assistance and more.

Not working in South America? We provide specialist insurance for a variety of challenging locations including Israel/Gaza, Afghanistan, Iraq, Iran and many more. 
Besök www.insuranceforgroup.com for details.

Personal insurance for people visiting or working in South America including São Paulo in Brazil, Buenos Aires in Argentina, Rio de Janeiro in Brazil, Lima in Peru, Bogotá in Colombia, Santiago in Chile, Belo Horizonte in Brazil and Brasília in Brazil

Specialist global insurance for people or organisations on assignment to South America, and the local people they work with.

Our experience providing insurance to people working in conflict zones worldwide allows us to offer tailored policies aligned with the unique challenges faced by people travelling to South America to offer humanitarian, medical or professional support, as well as the local citizens they employ or work with as part of their duties. 

Vi kan täcka olycksfallsdöd och invaliditet, sjukvårdskostnader för sjukdom och olycksfall, plus medicinsk evakuering och återhämtning när det är möjligt och repatriering när så krävs – beroende på vilken försäkring du tecknar.

Till skillnad från de flesta försäkringsleverantörer täcker vi dig även vid krig – förklarat eller inte, uppror, inbördeskrig och terrorism.

01.

Försäkra dig – individuellt skydd

Our individual insurance cover is tailored to meet the needs of people both working in their home country and while on assignment to South America.

02.

Försäkra någon annan — lokal personalförsäkring

Our local employee insurance allows organisations to insure the people they work with in South America —meeting their duty of care requirement.

03.

Försäkra ditt folk — organisatoriskt skydd

Designed for organisations employing groups of professionals visiting or working in South America with cover extending to their own country.

Viktig försäkring för alla
working in South America. 

The situation in South America remains deeply complex and challenging, marked by significant human and geopolitical consequences. Amid the ongoing conflict, there has been a significant influx of international support, including humanitarian aid, medical assistance, and professional services from various sectors such as construction, legal, and engineering. 

Organisations, professionals, and volunteers from around the globe are working in a highly complex environment to offer their expertise and support to South America recovery and rebuilding efforts. The volatile security situation, the potential for further conflict escalation, and the widespread damage to infrastructure necessitate comprehensive insurance coverage.

Our specialist coverage ensures that individuals and organisations — as well as the local people they work with — operating in high-risk environments within South America are insured against unforeseen incidents, allowing them to focus on their essential work. 

Om Insurance for Group Ltd

Insurance for Group är en ledande leverantör av specialiserade försäkringslösningar för organisationer och individer som verkar globalt, inklusive i konfliktområden och farliga områden över hela världen. Genom att erbjuda omfattande och prisvärda policyer som stöds av exceptionell service, erbjuder vi sinnesfrid under de mest utmanande omständigheterna – för att säkerställa att våra kunder kan fokusera på sitt viktiga arbete.

Besök www.insuranceforgroup.com för att ta reda på mer, eller gå till en av våra dedikerade sajter för rollspecifik eller platsspecifik täckning. 

Personal insurance for people visiting or working in South America including São Paulo in Brazil, Buenos Aires in Argentina, Rio de Janeiro in Brazil, Lima in Peru, Bogotá in Colombia, Santiago in Chile, Belo Horizonte in Brazil and Brasília in Brazil

Why Choose Insurance For South America?

Discover the unique value we offer to individuals, organisations and the local people they employ as part of their work in South America.

Global Emergency Support

We work with industry-leading organisations that have the capability and experience to provide prompt emergency claims and crisis support within South America.

Omfattande försäkringsskydd

Vår försäkring inkluderar dödsfall vid olycka, invaliditet, medicinsk nödutrymning och repatriering när så krävs oavsett krig, konflikt eller naturkatastrof – med förbehåll för försäkringsvillkoren.

Vad våra kunder säger

Vi har utvecklat våra försäkringar i samarbete med utländska arbetare och de organisationer som anställer dem – för att se till att vart än i världen deras jobb tar dem kan de värna sitt uppdrag med ett pålitligt, prisvärt och effektivt försäkringsskydd som passar deras unika behov.

försäkring för journalister i Israel

Få en offert nu

Insure yourself, your local team, or your organisation while working in South America including São Paulo in Brazil, Buenos Aires in Argentina, Rio de Janeiro in Brazil, Lima in Peru, Bogotá in Colombia, Santiago in Chile, Belo Horizonte in Brazil and Brasília in Brazil etc with our specialised insurance.

Scrolla till toppen